BİR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN GİDERLERİ

Güneş enerji santrali, kurumu yapılmadan önceki, yapım sırasında ve yapım işi bitiminden sonraki giderler olmak üzere 3 kalemden oluşur. Bunlar;

SANTRAL KURULMADAN ÖNCEKİ HARCAMALAR

• Arazi fiyatı

• Arazi için fizibilite raporunun hazırlanması
• İl Özel İdareden ve Belediyeden güneş enerji santrali uygunluk yazıları için harcamalar
• Firma için ofis giderleri

• Firma kurulum maliyetleri

• Gerekli yasal izinleri almak için harcanan para

SANTRAL YAPIMI SIRASINDAKİ HARCAMALAR

• 1*6 mm² solar kablo

• AC kablolar

• AC toplama panoları

• Alüminyum taşıyıcı sistem ve zemin etüdü

• Arazinin düzenleme ve hafriyat çalışmaları

• Çift yönlü sayaç

• Güneş paneli

• MC4 konektör set

• Proje hazırlanması

• Solar inverter

• İşçilik ve montaj

• Şebeke koruma rölesi

• Topraklama

• Trafo ve şebeke bağlantı tesisatı

• Veri kayıt ve görüntüleme sistemi

• Güvenlik ve kamera tesisatı

• İç ihtiyaç için 25 k VA

• İş güvenliği malzemeleri ve iş güvenliği eğitimi

• Projektör aydınlatma sistemi

• SGK primi, sigorta giderleri

• Paratoner

• Tel, çit

• Vinç kepçe giderleri

• Test numunelerinin seçilmesi için yapılacak işlemler

SANTRAL YAPIMI BİTTİKDEN SONRAKİ HARCAMALAR

• 4ayda bir temizlik maliyeti

• 5 yılda bir inverter sistem bakım maliyeti

• 6 ayda bir bakım maliyeti

• İşletme sorumlusu maliyeti

• Öngörülemeyen masraflar

• Bekçi maliyeti