Güneş enerji santralleri için öngörülen ömür 25 yıldır. Güneş enerji santrali TEDAŞ tarafından kabulü yapıldıktan sonra yasal prosedür tamamlandıktan sonra devreye alınır.

Üretilen elektriğin kullanımı ve fazla enerjinin devlete satış işlemi başlatılmaktadır. Devlet üretilen elektriği yenilenebilir enerji kanunu kapsamında belirtilen fiyatlar üzerinde 10 yıl boyunca alma garantisi vermektedir.

Örneğin; 1 MW AC kurulu kapasiteye sahip bir GES santrali bölgedeki güneş radyasyon değerlerine bağlı olarak yıllık 1.400.000 kWh ile 1.700.000 kwh (kiloWattSaat) arasında elektrik üretir. Devletin alım garantisi rakamı olan 0,133$ ile bu üretim değerlerini çarptığımızda bir GES’in yıllık gelirinin 186.200$ ile 226.100$ arasında olduğu ortaya çıkmaktadır. (Bu rakamlar 2019 yılı Eylül ayı yeni aboneler için EPDK birim fiyatlar üzerinden hesaplanmıştır.).