EPC, kelime kökeni ingilizcedir.  ‘Engineering Procurement and Construction’ kelimelerinin kısa şeklidir. Türkçe Manası ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ olarak karşılık bulmaktadır. EPC Firmaları temelde de kelimelerin açılımındaki işleri GES için yapan firmalardır.

EPC Firmaları uzmanlık gerektiren, bu doğrultuda da karlı firmalardır. Özellikle GES sektörünün hızla yayılması ve devlet teşvikleri GES için EPC Firmalarının artmasını sağlamıştır. EPC Firmaları aynı zamanda müteahhit firmanın tüm mühendislik, üretim, montaj ve teslim işlemlerini yapmaktadırlar. GES sistemlerinin kalıcı ve sürdürülebilir halde kalması içinde aynı zamanda teknik bakım ve destek hizmetlerini de vermektedirler.

  • Şantiye kurulumu ve arazinin çakıma hazır hale getirilmesi.
  • Ekipmanın sahaya indirilmesi ve uygun şekilde isitflenmesi.
  • Sehpa ayaklarının çakılması ve sehpaların hazırlanması.
  • Güneş panelleri ve elektrik ekipmanın montajı.
  • Enerji nakil hattının yapılması ve ilgili Dağıtım firması tarafından onaylarının alınması.
  • GES projesi test ve devreye alma.
  • GES projesi geçici kabullerinin alınması.
  • GES projesi kesin kabullerinin alınması.