İzolasyon Hataları

Güneş enerji santrallerinde en sık görülen hataların başında gelir.İzolasyon hataları genellikle yanlış ve gevşek bağlantılar ,kabloların sıkı çekilmesi veya kablo tavalarının köşelerinin kablolara zarar vermesi gibi sebeplerden ötürü oluşmaktadır.Hasar gören kabloların bakımının yapılması için kablolar yer altındaysa yeniden kablo çekilmesi,yer üstünde olan hasarlarda ise kablo onarımının yapılması gerekmektedir.Arızanın çözümü sonrasında izolasyon testi yapılması gerekmektedir. Kablo izolasyonlarının en az 2 Mohm değerinin üzerinde olması ve kablo izolasyon değerlerinin birbiri içerisinde tutarlı olması gerekmektedir.

Inverter ve Kompakt Şalter Arızaları

İnverterler solar sistemlerin en önemli parçalarından biridir. Doğru akımı alternatif akıma çeviren inverterlerin bakım onarımı ekipman üreticilerinin belirlediği bakım kılavuzlarına göre yapılmalıdır. İnverterlerin markalarına göre montaj bağlantılarında veya havalandırma sistemlerinde farklılıklar görülmektedir. Merkezi inverterlarda özellikle hava filtrelerinin temizliği ve fanların bakımı mutlaka her yıl yapılmalıdır. Merkezi inverterlarda inverter köşkünün havalandırması,temizlik ve bakımı çok önemlidir. Güneş enerji santrallerinde kullanılan şalterlerde oluşan aşırı ısınma sorunları ancak bağlantıların bakımlarının uygun şekilde yapılmasıyla giderilebilir. GES sahasında yılda en az 1 kere tüm bağlantıların termal testlerin yapılması ve gözle kontrollerinin yapılması olası yangın riskini ve üretim kayıplarını engellemektedir.

Güneş Paneli ve Güneş Konnektör Arızaları

Güneş Panellerinde en sık görülen sorunlar hücrelerde hotspot, bağlantı kutusundaki diyot arızaları ve kablo arızalardır. Özellikle yaz aylarında panel verimlerinin bu sebeplerden dolayı nominal verimin altına düştüğü görülmektedir. Konnektörlerde görülen uyumsuzluk konnektörlerin arızalanmasına sebep olabilmektedir. Uyumsuzluk sorunları sebebiyle konnektörler yanmakta ve GES sahası için yangın riski oluşturmaktadır. Periyodik bakımlarla ilgili problemler tespit edilip giderilebilir. Periyodik bakımlar esnasında, termal görüntülemenin belirtilen koşullarda ve yetkin personellerce yapılması şarttır.

Orta Gerilim (Trafo, Kesici) Arızaları

Güneş Enerji Santralinin şebekeyle bağlantısını sağlayan orta gerilim sistemlerinde yaşanan arızalar GES’lerde önemli üretim kayıplarına sebep olmaktadır. Özellikle trafo ve kesicilerin tamir/temin sürelerinin 1 aya kadar çıkabilmesi riskin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Trafolarda ve kesicilerde arızaların önlenmesi için periyodik bakımların uzman personellerce yapılması şarttır. Bakımlarda trafo korumalarının test edilmesi büyük önem arz etmektedir. Koruması olmayan trafolar şebekeden gelebilecek darbelerde kolaylıkla faz arızası verebilmektedir. Faz yanıklarının oluşması durumunda trafonun fabrikaya gönderilerek tamir edilmesi gerekmektedir. Yağlı trafolarda yağ-gaz analizlerinin yapılması, çevirme oranı ve sargı dirençlerinin ölçülmesi tavsiye edilmektedir. Kesicilerde kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi de olası ark oluşumlarını tespit etmekte büyük önem arz etmektedir.

Röle Koordinasyonu Kaynaklı Arızalar

Röleler enerji sistemlerinde sistemi anormal şartlardan koruyan ekipmanlardır. Şebekeden sağlanan enerjinin kalitesinin veya sistem içerisindeki enerjinin kalitesinin belli toleransların üzerinde bozulması sistemlere zarar verebilmektedir. Bu durumun önlenmesi için sahada röle koordinasyonunun yapılması gerekmektedir. Aksi durumda şebekeden gelen veya şebekeye verilen darbeler beklenmedik arızalara ve patlamalara sebep olabilir.