Güneş Enerjisi Santralleri için üç çeşit garanti bulunmaktadır. Bunlar;

  • EPC Garantisi
  • Üretim Garantisi
  • Temel Ekipman Ürün Garantileri’dir
EPC Garantisi

Anahtar teslim anlaşma yapılmış Alıcı firma’ya Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kurulumu yapacak olan Yüklenici firma “Güneş Enerjisi Santrali” nin kabul tarihinde “Temel Ekipman İmalatçılarının Garanti Belgeleri’ni Alıcı firma’ya teslim etmek zorundadır. Bu tarihtan itibaren Alıcı ve Yüklenici arasında başka bir garanti anlaşması yapılmamışsa Yüklenici sadece 24 ayboyunca Yardımcı Ekipmanlar’ın tasdiki ve GES Montajına ilişkin olarak sorumlu olacaktır.

Üretim Garantisi

Yüklenici firma ile de yapılabileceği gibi bağımsız bir sigorta şirketi ile de yapılabilmektedir. İzleme sistemi ile GES üzerine gelen ışınım miktarı ve sistemin ulusal ağa verdiği elektirik enerjisi incelenerek belirlenmektedir. Teorik olarak alınan GES üzerine gelen ışınım miktarı ile sistemin toplam kayıpları sonrası beklenen elektrik üretim miktarı ile sıkca karıştırılmaktadır. Güneş enerjisi değişken bir kaynak olduğu için üzerine gelen ışınım miktarı oranında elektrik üretebilmektedir. Burada bağlayıcı olan sistemin ulusal ağa verdiği elektirik için vaadedilen toplam sistem performansını gösterip gösteremediğidir. Üretim garantileri dizayn esnasında belirlenen sistem performansı ile reel olarak gerçekleşmiş senelik toplam ışınım miktarı arasındaki denklem sonrasında belirlenen büyüklük ile reel olarak gerçekleşen üretim değeri arasında ki farkın alıcıya ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmelidir.

Temel Ekipman Ürün Garantileri

Ana akım fotovoltaik modüllerin 10 ve 25 yıllık periyodlarını kapsayan iki farklı garantisi tek ve bütünleşik bir ürün garantisi altında toplanmıştır. Fotovoltaik modüllerin, normal uygulama, kullanım ve hizmet koşulları altında malzeme ve işcilik ayıpları (EPC Garantisi – GES Montajı klozu) hariç Fotovoltaik modüllerin ilk 10 yıllık kullanımı içerisinde orijinal ürün etiketinde yazan güç çıkışının %91,2’sinden daha düşük bir güç çıkışı vermesi halinde geçerlidir. Aynı ürün garantisi 10~25 yılları arasında ki kullanım dönemi için %80.7’sinden daha düşük bir güç çıkışı vermesi halinde geçerli olacaktır.

İnvertör’e bağlı ve onunla senkron olarak üretim takibini gözlemlemeye yarayan “İzleme Sistemi” GES üzerine gelen ışınım miktarını ve panel serilerileri üzerinden invertöre gelen DC gücü göstermektedir. GES işletimi esnasında iki değer arasında gözlemlenen farkın takibi ile bir sorun olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Bazı invertörlerin kendilerine has izleme sistemleri sayesinde her panel’in çalışma performansını gösterebilmektedir.