Günümüzde yaşamlarımızın önemli birer parçası haline gelmiş olan neredeyse tüm cihazlar çalışmak için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarlar, TV’ler, telefonlar, arabalar, mikrodalga fırınlar ve yaşamımızın ayrılmaz parçaları haline gelmiş daha pek çok aygıt, ancak onlara enerji sağlayabildiğimizde hayatlarımızı kolaylaştırabiliyor.

Özellikle elektrik enerjisi günlük hayatlarımızda ciddi bir yer kaplıyor olsa da sadece elektrik olarak düşünmek de doğru değil. Peki bu kadar önemli olan enerji konusunda neler biliyorsunuz?

Enerjiyi tam olarak tanımlamak fizik bilimindeki en zor şeylerden biri olsa da en basit tanımıyla enerji, etrafımızda olup biten her şeyin meydana gelmesini mümkün kılan şeydir. Eğer bugün arabalar hareket ediyorsa, eviniz ısınıyorsa, fabrikalar üretim yapabiliyor, çiçekler açıyor ve güneş içinizi ısıtabiliyorsa nedeni enerjidir.
Daha teknik bir ifadeyle enerji maddelerin iş yapabilme yeteneğine verilen isimdir. Maddeler mevcut fiziksel durumlarını ancak enerji kullanarak değiştirebilirler. Gözlemlenebilir hareketsel enerjiye kinetik enerji denir. Bir de hareketsiz olduğu halde sistemde depolanmış ve kullanılmaya hazır olan enerji vardır. Buna ise potansiyel enerji adı verilir. Örneğin merdivenin üstünde hareket etmeden duran bir top potansiyel bir enerjiye sahiptir çünkü önündeki engel kalktığında başka hiçbir şey yapmadan yer çekimi ile aşağıya doğru hareket edebilir; merdivenden aşağıya inmeye başlayıp hız kazandığında ise potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.

Yaşamımızda en sık etkileşimde olduğumuz enerji türlerinden biri olan elektrik enerjisi; metallerde bulunan serbest elektronların, elektriksel potansiyel fark altındaki hareketi sayesinde oluşur. başka bir deyişle elektrik enerjisi potansiyel enerjiden yeniden türetilen enerjidir. Bir elektrik devresi tarafından çekilen ve tüketilen enerjiyi açıklar. Bu enerji, devrede üretilen elektrik akımı ve elektrik potansiyeli kombinasyonu tarafından elde edilir. Elektrik enerjisi pek çok farklı enerji türünde olduğu gibi genellikle başka bir tür enerjinin üretilmesinde kullanılır.

Elektrik yüklerinin birbirleri arasındaki etkileşimlerine ise Coulomb kanunu denir.Elektriğin nasıl meydana geldiğini öğrendik Gelelim bu elektriği hangi kaynaklar ile üretebiliriz kısaca açıklayalım.

Elektrik, kömür, doğal gaz, petrol, nükleer ve diğer doğal kaynaklarının dönüştürülmesiyle elde edilir. Güneş panelleri, Yarı iletkenler kullanarak güneş ışınımını elektriğe dönüştürerek elektrik üretirler. Dizel motor jeneratörleri, içerisinde mazotu yakarak harekete dönüştürür. Dönüştürülen hareket erkesi ile daha sonra elektrik enerji elde edilir.

Rüzgar türbinleri,rüzgarın Pervane Kanatlarını döndürerek mekanik güç elde edilir ve mekanik güç elektriğe dönüştürülür. Hidroelektrik santralleri,barajlardaki belli bir yükseklikte biriktirilen Suyun boşaltılarak barajın altında bulunan türbin çarkına bağlı olan jeneratör motorunun döndürülmesiyle elektrik elde edilir. Jeotermal santralleri, yeraltında biriken sıcak suyun yer yüzüne çıkartılarak santrallerde bulunan buhar türbinlerini döndürerek elektrik üretilir.

Go to Top